Föreläsning hos RFHL Göteborg

Det blev en levande föreläsning den 29 mars 2016 när jag föreläste i RFHL Göteborgs lokaler. Deltagarna ställde frågor och diskuterade efteråt och många kontaktuppgifter utbyttes. Tack alla som delade med sig av egna erfarenheter. Det blev många ringar på vattnet och jag är säker på att budskapet kommer att nå många: Skäms aldrig för en annan människas handlingar! Det är inte ditt fel att en annan person kränker dig! Våga öppna dig!  
RFHL, Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling. Syftet är att bekämpa droger, utanförskap och psykisk ohälsa. De värnar om allas lika värde!

Klicka för förstoring